Boemelburcht logo

Boemelburcht logo/beeldmerk.

Logo (s)/Beeldmerk Boemelburcht © 2010

Zonder toestemming van Boemelburcht is het niet toegestaan om gebruik te maken van het Beeldmerk Boemelburcht en de logo’s voor welke doeleinden dan ook.

Voor vragen over ons Beeldmerk Boemelburcht en logo’s 
Stuur dan een mailtje naar: secretaris@boemelburcht.info