Reglement

Reglement Grote Boemelparade

Categorie A : Carnavalsverenigingen aangesloten bij Boemelburcht
Categorie B : Thema wagens met of zonder groepen bij op of om de wagen.
Categorie C : Loopgroepen vanaf 10 personen. *
Categorie D : Loopgroepen van 5 tot 10 personen. *
Categorie E : Loopgroepen 2 t/m 4 personen. *
Categorie F : Individuelen.
Categorie J1 : jeugd tot en met 11 jaar,
Categorie J2 : jeugd van 12 t/m 16 jaar.

* =  Wagentje voor geluid e.d. is toegestaan.

Bepalingen voor de deelnemers:

 1. Het optocht startnummer ophalen op de vastgestelde datum, tijd en locatie. Deze gegevens vindt je op onze site. De startnummers moeten voor de groepen en wagens op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht.
 2. Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn voor het opstellen van de optocht op de parkeerplaats bij Albert Heijn. Opstellen bij je startnummer. In overleg met de optocht commissie (Boemelburcht, brandweer en politie) kan hiervan worden afgeweken.
 3. Het onderwerp mag niet choquerend zijn en racistische leuzen of uitingen zijn uit den boze en zullen niet toegelaten en of verwijderd worden uit de Boemelparade door de optocht commissie.
 4. Tijdens het trekken van de Boemelparade dienen de aan wijzigingen van de optocht commissie ten allen tijden te worden opgevolgd.
 5. De optocht commissie heeft het recht om optocht deelnemers door wat voor incident dan ook, bv. ongeoorloofd gedrag, technische mankementen etc. uit de Boemelparade te verwijderen.
 6. Het gebruik van sterke drank of bier dient tot een minimum te worden beperkt. Geen zichtbare biertap op de wagens, geen flessen aan de mond.
 7. Deelnemers, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, zullen door de optocht commissie uit de Boemelparade worden verwijderd.
 8. Strooigoed mag alleen vanaf de Boemelburcht Prinsenwagens worden gegooid.
 9. Tijdens de Boemelparade is “enkel en alleen” gebruik van papieren confetti toegestaan. Elke “andere vorm” van confetti is ten strengste verboden. Bij overtreden hiervan volgt verwijdering uit de optocht en artikel 19 zal tevens worden toegepast als zijnde milieudelict.
 10. In sporthal Lentemorgen mogen alleen raambiljetten, spandoeken etc. worden aangebracht van Boemelburcht of een van hun sponsoren.
 11. Deelnemers aan de Boemelparade jonger dan 12 jaar dienen altijd begeleidt te worden door een volwassene.

Bepalingen met betrekking tot de voertuigen:

12. Een optocht wagen mag maximaal 3 meter breed zijn. De hoogte is vrij, maar houdt rekening met de stabiliteit van de wagen en de bomen en lantaarnpalen op de route. Indien nodig moet de hoogte teruggebracht kunnen worden tot 4 meter.
13.Het trekkende voertuig en aanhanger moeten ten allen tijde makkelijk en snel van elkaar gescheiden en opnieuw gekoppeld kunnen worden.
14.De deelnemende voertuigen, met uitzondering van het trekkende voertuig, moeten rondom tot trottoirhoogte degelijk afgeschermd te zijn.
15.Ten hoogte van de koppeling tussen het trekkende voertuig en de wagen moet aan beide zijde een toezichthouder lopen.
16.Bestuurders van motorvoertuigen moeten ten allen tijde rondom zicht hebben.
17.Bestuurders van motorvoertuigen onthouden zich van het nuttigen van alcoholische dranken, voor en tijdens de optocht. Denk ook aan de restalcohol van de vorige avond.
18.De voertuigen dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn.

Eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers/ aansprakelijkheid:

19. De deelnemers wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van het reglement van de Boemelparade. De Stichting GZK Boemelburcht is niet aansprakelijk voor eventuele juridische en/of financiële consequenties die voortvloeien uit handelen of gedragingen van de deelnemers.