Over ons

Boemelburcht is de carnavalsnaam van de Gemeente Zevenaar (Gelderland) en de werknaam van de Stichting GZK (Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval).

Het doel van de stichting: 1.De stichting heeft ten doel de bevordering van de carnavalsviering in Boemelburcht (Zevenaar) in de burgerlijk gemeente Zevenaar, alles in de ruimste zin des woord. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: – het stimuleren en zo mogelijk coördineren van alle carnavalsactiviteiten; – het jaarlijks aanwijzen van Prins Carnaval (Stadsprins) van Boemelburcht en een Jeugdprins; – het organiseren van een feestelijke intocht van de Prinsen; – het organiseren van de optocht (Boemelparade), inclusief kinderoptocht; – het promoten van de carnavalsviering in het algemeen; – het (doen) uitgeven van een blad en/of andere publicaties aangaande carnaval; – het organiseren van ceremonieën rond de carnavalssluiting op de dinsdag.

Het bestuur.
Op woensdag 2 juni 2010 heeft het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van De Stichting achter het carnaval in Boemelburcht, de stichting GZK (Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval), een nieuw dagelijks bestuur gekozen.
Na de ledenvergadering van 20 juni 2019 bestaat het dagelijks bestuur uit:
Wim Wegman  (voorzitter) Robert van Hunen (penningmeester) Geert Vos (secretaris), Arthur Lanters (jeugd), Henk van den Berg (algemeen), Annemieke Stürtz ( p.r).
Laura Staring (algemeen) en Roy Staring (algemeen)
Momenteel is er een vacature voor een algemeen bestuurslid. 
In het algemeen bestuur van de stichting zitten per carnavalsverenigingen twee afgevaardigden. Momenteel zijn drie verenigingen volwaardig bij het GZK aangesloten. De Stichting GZK is op 19 januari 1972 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41047472.

Rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam: Stichting Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval Boemelburcht Verkorte naam: Stichting GZK Boemelburcht Statutaire zetel: Zevenaar Adres: Mendelssohnstraat 3, 6904 KA Zevenaar Voor meer informatie Geert Vos Mendelssohnstraat 3, 6904 KA Zevenaar, Telefoon: 0316 – 52 89 63, e-mail: info@boemelburcht.info.

Deelnemers Gemeente Zevenaar (www.zevenaar.nl)

Aangesloten carnavalsverenigingen vanaf seizoen 2011/2012: Carnavalsvereniging De Griethtreejers, Zevenaar (www.degriethtreejers.nl)  Carnavalsvereniging Paljas, Zevenaar (www.paljas.nl)
Carnavalsvereniging De Toetenburgers, Ooy (www.toetenburgers.nl)