Hoe word ik jeugdprins?

Om hier antwoord op te geven beginnen we met de Jeugdraad. De Jeugdraad wordt altijd samengesteld uit kinderen die in Zevenaar wonen en in groep 7 en/of 8 zitten van een basisschool. Doorgaans zit je twee jaar in de jeugdraad van Boemelburcht.

Wanneer je prins wilt worden en je zit in groep 7 is de ervaring om het eerste jaar in de Jeugdraad vooral lekker mee te doen, maar ook dat jaar te gebruiken om je te oriënteren of je misschien jeugdprins zou willen worden. Dus na dat eerste kun je je kandidaat stellen.

We proberen vanuit Boemelburcht in een vroeg stadium de Jeugdraad compleet te hebben. In de maand september gaat de Jeugdraad een nieuwe jeugdprins kiezen. Wie graag jeugdprins wil worden meldt zich aan bij jeugdcoördinator van Boemelburcht. Deze controleert bij de ouders/verzorgers of het goed is dat hun zoon zich kandidaat stelt om jeugdprins van Boemelburcht te worden. De kandidaten krijgen dan de mogelijkheid om zich door middel van een soort sollicitatie te presenteren aan de rest van de Jeugdraad.

Daarna volgt de geheime stemming waarvan de uitslag tijdens de presentatie van de jeugdprins bekend wordt. De jeugdcoördinator neemt na de stemming zo snel mogelijk contact op met de ouders van de jeugdprins om hen het heugelijke nieuws te vertellen. Een van de eerste taken van de toekomstige jeugdprins is om een adjudant te kiezen. Veelal is dit ook iemand uit de jeugdraad die ook al een jaar heeft meegedraaid binnen de Jeugdraad. Als deze keuze is gemaakt zal  ze jeugdcoördinator een rol spelen in de communicatie tussen de ouders van de jeugdprins en de ouders van de adjudant.

Wat moet een jeugdprins van Boemelburcht allemaal doen?

Er zijn diverse zaken en taken die geregeld moeten worden. Denk aan het maken van onderscheidingen, maken van statiefoto’s, opstellen van een proclamatie etc. Al deze zaken worden in samenspraak met de jeugdcoördinator van Boemelburcht besproken en uiteindelijk samen met jeugdprins en zijn adjudant en de ouders en/of verzorgers genomen en uitgevoerd.

Op of rond de 11e van de 11e vindt in de Residentie van de nieuwe stadsprins de presentatie plaats van de nieuwe stads- en jeugdprins. Vanaf dat moment is er tussen de stads- en jeugdprins van Boemelburcht een prettige en fijne samenwerking, samen met hun adjudanten. Dit omdat zij samen de carnavalskar van Boemelburcht trekken en samen ten strijde gaan om er een mooi carnaval van te maken.

Na de presentatie aan carnaval vierend Zevenaar staan er allerlei bezoeken op het programma. In de maanden november, december, januari en februari bezoekt de jeugdprins en zijn adjudant allerlei leuke activiteiten. Denk aan het bezoek aan de pronkzittingen/revu-avonden van alle carnavalsverenigingen in Zevenaar. Op die avonden ga je samen met de stadsprins, de adjudanten en de hofdames op bezoek om de prinsen van de carnavalsverenigingen te installeren. Ook een jeugd pronkzitting en jeugdcarnaval staan gepland.

Twee weken voordat het carnaval losbarst worden op zaterdag een aantal carnavalsverenigingen vereren met een bezoek aan de wagens waarmee ze de optocht meelopen. Dit is de zogenaamde “Kiekmiddag”.

Zelfs een uitnodiging bij het carnavalsconcert van de Vesters Walder muzikanten staat op de planning.

Uiteindelijk staat dan het carnaval voor de deur en ga je lekker feest vieren. Het programma voor het  carnaval wordt altijd kort voor de carnaval middels een draaiboek aan iedereen, en dus ook de jeugdprins, bekend gemaakt. Dit is veelal afhankelijk van toezeggingen voor het bezoeken van scholen e.d.

Hiermee heb je globaal een indruk over de taken die bij het prinsschap horen.

Veel antwoorden over het programma zijn te vinden op www.boemelburcht.info en dan jeugdraad boemelburcht. Mochten er dan nog vragen zijn dan mag je altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator onder het mailadres jeugdraad@boemelburcht.info.

Hopelijk zien we je terug in de Jeugdraad en misschien wel als jeugdprins van Boemelburcht!

Met een driewerf Alaaf.